Zanim zamówisz

Wymagania sprzętowe planowanych prac

Nie każdy podnośnik sprawdzi się przy każdym rodzaju robót na wysokości. Rodzaj podnośnika powinien być dostosowany do czynności, które planujemy wykonać oraz warunków, w jakich będą odbywać się prace.

Przed zamówieniem podnośnika powinniśmy się zastanowić, jakie parametry techniczne powinien posiadać sprzęt, który spełni nasze wymagania. Najważniejsze parametry, na które należy zwrócić uwagę, to m.in.:

  • wysokość robocza,
  • wysokość przejazdowa,
  • wymiary platformy,
  • maksymalny ciężar, który może unieść dźwig,
  • wysięg boczny, czyli odległość od ściany.

Większość parametrów naszych podnośników koszowych zamieściliśmy w ofercie. Jeśli nie znajdziesz w niej informacji, których szukasz, skontaktuj się z nami.

Jeśli chcemy, możemy też sprawdzić opinie o danej marce podnośników umieszczane na formach i innych stronach internetowych. Bardzo prawdopodobne, że podczas szukania znajdziemy również informację o tym, jak sprzęt danego producenta radzi sobie w planowanych przez nas pracach.

Jakość podłoża, na którym będzie pracował podnośnik

Aby upewnić się, że podstawienie maszyny będzie umożliwiało bezpieczne prace na wysokości, należy bezwzględnie sprawdzić stan podłoża, na którym ma stanąć podnośnik. Powinno być ono poziome i jak najbardziej zwarte. Jeśli nie spełnia tych wymagań, należy przygotować grunt przed przyjazdem maszyny lub wybrać inne miejsce na jej podstawienie.

Odległość od linii wysokiego napięcia

Najlepiej jest, jeśli w pobliżu podnośnika nie będą znajdowały się żadne linie wysokiego napięcia. Jeśli jednak mamy z nimi do czynienia, musimy zachować od nich bezpieczną odległość. Zależy ona od napięcia znamionowego linii. Odległość od kabli o napięciu do 1 kV powinna wynosić minimum 3 m, o napięciu 1-30 kV – minimum 5 m i powyżej 110 kV – przynajmniej 20 m.

Orientacyjny koszt wynajmu podnośnika

Ceny wynajmu podnośników różnią się w zależności od miasta i rodzaju sprzętu. Najczęściej spotyka się stawki za godzinę lub dobę pracy.

Cenę wynajmu w firmie „Sławek” ustalamy indywidualnie dla każdej realizacji w czasie rozmowy telefonicznej z klientem.